การรับถ่ายวีดีโอโดยใช้กล้องถ่ายวีดีโอหลายตัว (Multi-camera shooting)

ปกติการรับถ่ายวีดีโองานทั่วๆไป เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ ช่างถ่ายวีดีโอที่รับงานจะไปทำงานเพียงคนเดียวหรืออาจจะมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคน แต่ก็ใช้กล้องถ่ายวีดีโอแค่เพียงหนึ่งตัว แต่บางกิจกรรมการใช้กล้องถ่ายวีดีโอเพียงแค่ตัวเดียว ไม่สามารถเก็บรายละเอียดที่สำคัญของงานได้ทั้งหมด เพราะบางขั้นตอนที่สำคัญจะเกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น การรับถ่ายวีดีโองานแต่งงาน ขณะที่คู่บ่าวสาวยืนถ่ายรูปอยู่หน้าซุ้ม ญาติพี่น้องก็ต้อนรับแขกอยู่บริเวณจุดลงทะเบียน

ช่างกล้องวีดีโอ (Videographers) ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้น ยังต้องเก็บบรรยากาศในงานให้ครบถ้วนด้วย ผู้กำกับภาพยนตร์สามารถผลิตหนังดีๆออกมาได้ ต้องผ่านขั้นตอนการถ่ายทำมาหลายฉาก หลายเทค ถ้าฉากไหนนักแสดงเล่นไม่สมบทบาทก็อาจจะให้แสดงใหม่อีกครั้ง แต่การรับถ่ายวีดีโองานจริงๆ ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เหตุการณ์นั้นจะเกิดเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลานั้น ไม่สามารถย้อนกลับมาถ่ายวีดีโอได้ใหม่อีกรอบ

ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ช่างถ่ายวีดีโอหลายท่านนิยมใช้กล้องถ่ายวีดีโอมากกว่า 1 ตัวและคนถ่ายวีดีโอมากกว่า 1 คนในการรับถ่ายวีดีโองานต่างๆ เพื่อเป็นการแน่ใจว่าจะเก็บรายละเอียดของงานได้อย่างครบถ้วน ถ้ากล้องถ่ายวีดีโอตัวหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ได้ภาพไม่สวย ก็อาจจะใช้ภาพของกล้องถ่ายวีดีโออีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแทน หรือกล้องถ่ายวีดีโอตัวหนึ่งเก็บบรรยากาศการแสดงเป็นภาพมุมกว้างบนเวที กล้องถ่ายวีดีโออีกตัวหนึ่งก็จะถ่ายจับไปที่ตัวแสดงที่กำลังพูดอยู่ เป็นต้น

การถ่ายวีดีโอโดยใช้กล้องถ่ายวีดีโอหลายตัวมีหลายวิธี ทั้งแบบที่ทำได้ง่าย มีราคาถูก แต่การตัดต่อยากกว่า และแบบที่ต้องลงทุนสูง ทำได้ยากกว่า แต่สะดวกในการตัดต่อ เราจะมาอธิบายกันไปทีละอย่าง ดังนี้

1. Multicam แบบ unsynchronized – ง่ายและถูก

เป็นการถ่ายวีดีโอโดยกล้องวีดีโอตัวนึงจะถ่ายเป็น Master shot เอาไว้ คือ ถ่ายวีดีโอพิธีการทั้งหมดในงาน และใช้กล้องถ่ายวีดีโออีกตัวนึงถ่ายช็อตประเภท b-roll คือ อาคารสถานที่ สิ่งตกแต่งประดับประดา อากัปกิริยาต่างๆของคน เช่น พิธีการบนเวทีในงานแต่งงาน ขณะที่เจ้าสาวกำลังยืนพูดอยู่ เราอาจจะตัดฉากไปที่หน้าพ่อแม่เจ้าสาวกำลังนั่งฟังอยู่ หรืออาจจะตัดฉากไปที่ดอกไม้ที่ตกแต่งในงาน แล้วตัดฉากกลับมาอีกทีในขณะที่เจ้าสาวกำลังยืนพูดอยู่ การถ่ายวีดีโอประเภทนี้อาจจะใช้เพื่อให้ดูว่าเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ต่อไป

2. Multicam แบบ synchronized – ง่ายและถูก

ส่วนมากเป็นการรับถ่ายวีดีโองานการแสดงต่างๆบนเวที เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร เราจะใช้กล้องถ่ายวีดีโอทั้งสองตัวถ่ายการแสดงบนเวที โดยที่กล้องถ่ายวีดีโอตัวที่หนึ่งเป็น Master shot ถ่ายภาพกว้าง กล้องถ่ายวีดีโอตัวที่สองถ่ายวีดีโอแบบ close-up เจาะรายละเอียดของคนที่แสดงบนเวที โดยกล้องถ่ายวีดีโอทั้งสองตัวจะถ่ายวีดีโอยาวจนจบการแสดงไม่ต้องหยุด หลังจากนั้นในการตัดต่อวีดีโอ ให้เอาไฟล์วีดีโอของกล้องถ่ายวีดีโอทั้งสองตัวมา synchronized กันโดยใช้เสียงเป็นตัวเชื่อมระหว่างไฟล์วีดีโอทั้งสอง โดยก่อนถ่ายวีดีโอเราอาจจะใช้วิธีตี slate ซึ่งจะช่วยให้ง่ายในการเชื่อมเสียงกัน หรือถ้าไม่มีก็อาจจะใช้วิธีปรบมือแทนก็ได้


3. Multicam แบบ synchronized – ง่ายและแพง

วิธีการถ่ายวีดีโอจะเหมือนกับในข้อ 2 แต่วิธีการตัดต่อวีดีโอจะแตกต่างกัน โดยในวิธีนี้เราจะใช้ software ช่วยในการ synchronized ไฟล์กล้องถ่ายวีดีโอทั้ง 2 ตัวจะใช้ software ช่วย เช่น PluralEyes สำหรับ Final Cut Pro

4. Live switching – ยากและแพง

การถ่ายวีดีโอประเภทนี้ เป็นการถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอแบบ real time หลังจากงานถ่ายวีดีโอเสร็จสิ้นสามารถส่งงานให้ลูกค้าได้ทันที อาจจะใช้กล้องถ่ายวีดีโอมากกว่า 2 ตัว โดยกล้องถ่ายวีดีโอแต่ละตัวจะต้องต่อสายสัญญาณเชื่อมกับ Switcher ที่เป็นศูนย์กลางในการรับสัญญาณของกล้องถ่ายวีดีโอแต่ละตัว จะมีหน้าจอแสดงภาพของกล้องถ่ายวีดีโอแต่ละตัว มีผู้กำกับที่ทำหน้าที่เลือกว่าจะใช้ภาพจากกล้องถ่ายวีดีโอตัวไหน นิยมใช้ในงานที่ต้องการถ่ายทอดสดออก Projector เพื่อให้แขกได้ดู


Related posts:

You may also like...