Hilight shot ในการรับถ่ายวีดีโองานแต่งงาน

มีช็อตการรับถ่ายวีดีโองานแต่งงานที่สำคัญอยู่ 12 ช็อตครับ

1. ถ่ายวีดีโอคู่บ่าวสาวทำการแต่งหน้าและแต่งตัว

2. การประดับตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน

3. ถ่ายวีดีโอในขณะที่คู่บ่าวสาวเดินเข้างานแต่งงานช่วงเริ่มพิธีการแต่งงาน

4. ถ่ายวีดีโอในโบสถ์ขณะที่ทำการจุดเทียน หรือช่วง solo ของเพลง

5. ถ่ายวีดีโอเก็บอารมณ์ความรู้สึกของครอบครัวคู่บ่าสาว ใช้การถ่ายวีดีโอแบบ close-up shot


6. ถ่ายวีดีโอในบรรยากาศงานแต่งงาน ในขณะที่ช่างถ่ายรูปกำลังถ่ายรูป portrait ของคู่บ่าวสาว

7. ถ่ายวีดีโองานแต่งงานในขณะที่มีพิธีสวมแหวน โดยใช้วิธี zoom เข้าไป

8. ถ่ายวีดีโองานแต่งงานในช่วงพิธีการตัดเค้กแต่งงาน


9. ถ่ายวีดีโอช่วงผู้ใหญ่ยกแก้วอวยพรบนเวที

10. ถ่ายวีดีโองานแต่งงานในช่วงแขกลงทะเบียนหน้างานแต่งงาน

11. ถ่ายวีดีโองานแต่งงานช่วงการโยนดอกไม้ของเจ้าสาว

12. ถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์แขกผู้มาร่วมงานแต่งงาน

Related posts:

You may also like...