10 ข้อควรรู้เรื่องเสียงในการรับถ่ายวีดีโองานต่างๆ

1. อัตโนมัติไม่ใช่ดีเสมอไป
– ฟังก์ชั่นการทำงานของการบันทึกเสียงแบบ automatic gain control ของกล้องถ่ายวีดีโอ มีประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่รับถ่ายวีดีโอ เพราะสะดวกในการถ่ายวีดีโอ แต่จริงๆแล้ว ควรตั้งให้เป็นแบบ manual เพราะเราสามารถปรับค่าต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะที่รับถ่ายวีดีโอนั้นได้ตรงประเด็นกว่า และจะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าแบบอัตโนมัติ

2. เสียงรบกวนรอบๆตัว
– การรับถ่ายวีดีโองานทั่วๆไป เสียงที่ได้รับจากกล้องถ่ายวีดีโอก็จะมีเสียงรบกวนต่างๆ เช่น เสียงแอร์ เสียงรถยนตร์ เสียงคนคุยกัน
– เราสามารถลดเสียงรบกวนต่างๆนี้ได้ เช่น การปิดแอร์ชั่วคราว การปิดหน้าต่างเพื่อลดเสียงรบกวนของจราจร

3. เสียงลม
– ในการรับถ่ายวีดีโอนอกสถานที่ เสียงลมพัดเป็นปัญหาใหญ่ในบทที่ต้องใช้เสียงพูด
– ปกติแล้วไมโครโฟนแบบภายนอกจะมีตัว windscreen ไว้ป้องกันเสียงรบกวนจากลม ซึ่งตัวที่ดีที่สามารถทำหรือหาซื้อได้ง่าย คือ ตัวที่มีลักษณะเป็นขน ซึ่งจะสามารถป้องกันเสียงลมในขณะรับถ่ายวีดีโอได้ดีในระดับหนึ่ง

4. หูฟังต้องติดตัว
– หูฟังเป็นสิ่งสำคัญมากในการรับถ่ายวีดีโอ เป็นการตรวจสอบว่าเสียงที่เราได้รับเป็นอย่างไรบ้าง เสียงชัดเจนหรือเปล่า มีเสียงรบกวนมากไหม แต่ในกล้องถ่ายวีดีโอบางรุ่นก็ไม่มีช่องไว้เสียบหูฟัง ก่อนเลือกซื้อกล้องถ่ายวีดีโอควรคำนึงถึงจุดนี้ด้วย

5. ใช้ไมโครโฟนให้ถูกประเภท
– ควรเลือกใช้ไมโครโฟนให้หมาะกับสถานการณ์การรับถ่ายวีดีโอ เช่น shotgun microphone เก็บเสียงได้ดีในตำแหน่งที่เสียงมาจากด้านหน้า เพราะฉะนั้นควรไว้ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ เป็นต้น

6. เลือกใช้เครื่องบันทึกเสียง
– ในการรับถ่ายวีดีโอกิจกรรมที่เน้นเรื่องเสียงเป็นหลัก เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ควรเลือกใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงภายนอก อาจจะเป็นแบบมีสายหรือไม่มีสาย เพื่อลดเสียงรบกวนขณะทำการถ่ายวีดีโอ เช่น เสียงซูม เสียงโฟกัสของกล้องถ่ายวีดีโอ

7. ฮึมๆฮัมๆ
– อุปกรณ์ในการรับถ่ายวีดีโอ เช่น กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง monitor ก่อให้เกิดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อสายสัญญาณของเสียงเข้าไปใกล้ ทำให้เกิดเสียงรบกวนฮึมๆฮัมๆ
-วิธีลดสัญญาณรบกวนนี้ง่ายๆ คือ เอาอุปกรณ์บันทึกเสียงและสายสัญญาณต่างๆอยู่ห่างจากอุปกรณ์การรับถ่ายวีดีโอเหล่านี้ แต่ถ้าไม่สามารถย้ายสายให้ออกห่างได้ ให้ใช้วิธีวางสายให้ตัดกัน 90 องศาหรือวางขนานกันให้มีระยะห่างซัก 3-4 นิ้ว และที่สำคัญห้ามมัดรวมสายสัญญาณไว้ด้วยกันเป็นอันขาด


8. ตรวจสอบ recording level ด้วย
– ในการบันทึกเสียงขณะรับถ่ายวีดีโอ บางครั้งอาจจะมีเสียงดังหรือเสียงเบา เราต้องหมั่นตรวจสอบที่ระดับสัญญาณของเสียงในกล้องถ่ายวีดีโอด้วย เพราะว่าเสียงที่ดังเกิน peak เสียงนั้นจะเกิด distortion ผลที่ได้ คือ เสียงจะไม่ใสชัดเจน เสียงจะออกแตกๆ

9. ตรวจสอบช่องรับสัญญาณเสียงของกล้องถ่ายวีดีโอ
– บางครั้งกล้องถ่ายวีดีโออาจจะมีพอร์ตสำหรับไว้ต่อ microphone หรือ line in เป็นช่องเดียวกันเลย เวลาเรารับถ่ายวีดีโอ ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องกับความต้องการ ถ้าจะใช้ไมโครโฟนให้เลือกเป็นแบบไมโครโฟน ถ้าเลือกอุปกรณ์อื่นๆให้เลือกเป็นแบบ line in

10. เลือกใช้ Foley sound effect
– บางครั้งการรับถ่ายวีดีโอประเภทภาพยนตร์ หรือ MV บางช็อต เช่น เปิดประตู หรือน้ำก็อกไหล เราอาจจะใช้ Foley sound effectช่วยแทนได้ ทำให้วีดีโอเกิดความสมจริงมากขึ้น


Related posts:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *