ทักษะที่ 8 – ทิศทางการถ่ายวีดีโอที่ดูแล้วต่อเนื่อง (180 Degree Rule)

ในการรับถ่ายวีดีโอไม่มีหลักตายตัวว่าถ่ายวีดีโอยังไงถึงจะออกมาดูดี สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการ ประสบการณ์และการวางแผนก่อนที่จะถ่ายวีดีโอ แต่มีกฏอยู่ข้อหนึ่งที่ช่างถ่ายวีดีโอทั่วๆไปจำเป็นต้องรู้ เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการถ่ายวีดีโอทั่วๆไปที่ทำให้ผู้ชมดูแล้วอารมณ์รู้สึกต่อเนื่องไปกับภาพ ไม่รู้สึกสับสนในทิศทางของภาพ นั่นคือ 180 Degree Rule กฎข้อนี้จะใช้เมื่อถ่ายวีดีโอวัตถุ 2 สิ่ง อาจจะเป็นคน รถยนต์  การถ่ายวีดีโอจะต้องอยู่ในระนาบ 180 องศาเดียวกัน ห้ามถ่ายวีดีโอโดยข้ามเส้น 180 องศาเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าภาพมันขัดแย้ง ขาดความต่อเนื่อง

ตัวอย่างการถ่ายวีดีโอ โดยพิจารณากฏ 180 Degree

ให้เราตั้งเส้นที่กำหนดทิศทางการถ่ายวีดีโอ (Line of action) ออกมาก่อน โดยที่วัตถุทั้งสองอยู่ในตำแหน่งบนเส้นนั้น พิจารณาที่มุมกล้องต่างๆ ดังนี้


1. กล้องถ่ายวีดีโอมุม A จะเก็บภาพของทั้งอั้มและพลอยเอาไว้ เป็นขนาดภาพแบบ Long shot

2. กล้องถ่ายวีดีโอมุม B ถ่ายวีดีโอข้ามไหล่ของพลอย โดยเห็นเฉพาะหน้าของอั้ม เป็นขนาดภาพแบบ Medium shot

3. กล้องถ่ายวีดีโอมุม C ถ่ายวีดีโอข้ามไหล่ของอั้ม โดยเห็นเฉพาะหน้าของพลอย เป็นขนาดภาพแบบ Medium shot

4. กล้องถ่ายวีดีโอมุม D เป็นการทำผิดกฎ 180 Degree เพราะได้ข้ามเส้น Line of action ไปแล้ว พิจารณาภาพที่ได้จะเห็นว่าเมื่อเราถ่ายวีดีโอจากมุม A แล้วต่อด้วยมุม D จะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าภาพขาดความต่อเนื่อง

บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกฎนี้ตายตัว เราสามารถถ่ายวีดีโอโดยข้ามเส้นนี้ได้ โดยพิจารณาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้

Line of action ในที่นี้ คือ เส้นทางการแข่งรถ


ตำแหน่ง A – เป็นตำแหน่งเริ่มต้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถแข่ง

ตำแหน่ง B – ถ่ายวีดีโออยู่ในทิศทางเดียวกับตำแหน่งเริ่มต้น เป็นการยืนยันแสดงตำแหน่ง

ตำแหน่ง C – ทิศทางการถ่ายวีดีโอยังเป็นไปตามกฏ 180 Degree

ตำแหน่ง D – เป็นตำแหน่งที่เราเริ่มเปลี่ยนทิศทางการถ่ายวีดีโอ เพื่อที่จะถ่ายวีดีโอข้ามเส้น 180 Degree ในตำแหน่ง E โดยการถ่ายวีดีโอในช็อตนี้เรามีชื่อเรียกว่า Neutral shot ช็อตนี้จะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างช็อตที่อยู่ในกฏ 180 Degree กับช็อตที่ข้ามเส้น 180 Degree การถ่ายวีดีโอช็อตนี้จะขนานไปกับเส้น Line of action

ตำแหน่ง E – เป็นตำแหน่งที่เราถ่ายวีดีโอข้ามเส้น 180 Degree แต่ภาพที่ได้ก็ยังดูต่อเนื่อง เพราะเราได้ถ่าย Neutral shot มาก่อนหน้าแล้ว

เรามาลองดูตัวอย่างการรับถ่ายวีดีโองานแต่งงานที่ใช้กฏ 180 Degree


เมื่อรถของคู่บ่าวสาวกำลังจะเคลื่อนที่ออกจากบ้านเพื่อไปยังโบสถ์

ช็อต A แสดงถึงการถ่ายวีดีโอที่ผิดกฏ 180 Degree เมื่อพิจารณาฉากที่ 1-3 จะเห็นว่าภาพที่ได้ขาดความต่อเนื่อง คนดูจะรู้สึกถึงความขัดแย้ง

ช็อต B แสดงถึงการถ่ายวีดีโอที่ถูกกฏ 180 Degree ภาพที่ได้ในแต่ละฉากตั้งแต่ 1-3 ดูแล้วมีความรู้สึกต่อเนื่อง

Related posts:

You may also like...