ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้เด็กถ่ายวีดีโอด้วยตนเอง

การถ่ายวีดีโอเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าตื่นเต้น เด็กๆชื่นชอบ และเป็นสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก

กิจกรรมการถ่ายวีดีโอไม่จำเป็นเสมอที่จะต้องทำเฉพาะในผู้ใหญ่ เด็กๆก็สามารถทำได้ ผู้เชี่ยวชาญได้บอกไว้ว่า มีประโยชน์เกิดขึ้นมากมายที่เด็กๆสามารถได้รับจากกระบวนการถ่ายวีดีโอ กิจกรรมในครอบครัวคราวหน้าลองให้เด็กๆถ่ายวีดีโอดูแล้วคุณจะรู้ว่าเด็กๆพวกนั้นมีความคิดกันเป็นอย่างไร ประโยชน์ที่จะได้รับจากการถ่ายวีดีโอ คือ

1. เกิดทักษะความคิดด้านการสื่อสาร
เด็กๆสมัยนี้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับสื่อต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทีวี วีดีโอเกมส์ อินเตอร์เนต การให้เด็กได้ลองหัดถ่ายวีดีโอ ผู้ปกครองสามารถสอนเด็กๆได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวัน เรื่องไหนเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นมา Dr. John Bisaga ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กได้กล่าวไว้ว่า เด็กๆอายุ 4 – 5 ขวบไม่สามารถแยกได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริง เรื่องไหนเป็นเรื่องสมมติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากต่อเด็กๆ ถ้าผู้ปกครองปล่อยให้เด็กนั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นเกมส์ที่มีฉากต่อสู้รุนแรงโดยลำพัง และไม่ให้คำแนะนำแก่เด็กๆ

2. พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
ในการถ่ายวีดีโอเด็กๆสามารถใช้จินตนาการได้เต็มที่ว่าจะถ่ายวีดีโอออกมาเป็นยังไง Dr. Craig Corp กุมารแพทย์ได้กล่าวไว้ว่า เด็กๆที่มีอายุ 3- 5 ขวบจะมีจินตนาการที่กว้างไกลมาก ถ้ามีการปล่อยให้เด็กๆได้ลองหัดถ่ายวีดีโอด้วยตัวเองจะเป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในขณะที่มีการพัฒนาในด้านนี้ ทางด้านอื่นๆเช่น ด้านทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ความสามารถในการ
เรียนรู้สิ่งอื่นๆก็จะพัฒนาการตามไปด้วย

3. เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง
เด็กๆส่วนมากชอบที่จะเห็นตัวเองอยู่ในกล้องถ่ายวีดีโอ ไม่ว่าจะเป็นการเต้น ร้องเพลง หรืออะไรก็ตาม นอกจากเด็กๆจะได้รับความสนุกสนานเมื่อดูวีดีโอแสดงหรือถ่ายมาเองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วย Dr. John Bisaga กล่าวไว้ว่า เมื่อเด็กๆค้นพบตัวเองว่าทำได้ดีในสิ่งไหนผ่านกล้องถ่ายวีดีโอ
ก็จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง เด็กๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะกลายเป็นเด็กที่ไม่กลัวคนเมื่ออยู่ต่อหน้าคนมากๆ Dr. Craig Corp ยังแนะนำเพิ่มอีกว่า เมื่อคนในครอบครัวได้ดูวีดีโอกับเด็กๆก็ควรจะกระตุ้นว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนุก ซึ่งจะทำให้เด็กๆเกิดความคิดในแง่บวก กล้าคิดกล้าทำ และกล้าแสดงออก

4. ปรับปรุงด้านการสื่อสาร
Barbara Kemper เป็นครูปฐมวัยแห่งหนึ่ง ได้มีการใช้กล้องถ่ายวีดีโอเพื่อที่จะสอนนักเรียนให้พัฒนาทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ในหัวข้อการสอนเรื่องการพยากรณ์อากาศ เธอได้ให้นักเรียนไปทำการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศมา แล้วออกมานำเสนอเป็นนักข่าวพยากรณ์อากาศโดยมีการถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้แล้วเอามานำเสนอที่หน้าห้องเรียน ผลการปฏิบัติโดยการใช้กล้องถ่ายวีดีโอนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มให้เด็กๆนักเรียนได้ดูทำให้เด็กๆเข้าใจได้ว่า การพูดให้ชัดเจนมีความสำคัญมาก โดยเห็นได้จากวีดีโอของบางกลุ่มก็เข้าใจได้ง่ายกว่าของกลุ่มอื่นๆ และยังได้เรียนรู้ถึงน้ำหนักของเสียงที่จะใช้ด้วยว่า ตรงไหนควรเน้นเป็นเพิเศษ ตรงไหนควรจะช้า

5. เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ
เด็กๆทุกคนอยากจะเป็นผู้ใหญ่ไวๆ เพราะจะได้มีเงิน ไปเที่ยวไหนก็ได้ แต่เด็กๆยังไม่รู้ว่าการจะเป็นผู้ใหญ่นั้น สิ่งที่ยากที่สุด คือ การต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิ่งต่างๆของตัวเอง ซึ่งเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้จากการถ่ายวีดีโอ คือ เด็กๆจะต้องฝึกการใช้กล้องถ่ายวีดีโอ การถือกล้อง การใส่ม้วนเทป การปิดเปิด การกดบันทึกภาพ โดยผู้ใหญ่จะค่อยๆสอนไปทีละขั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจ เด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าถึงการดูแลรักษากล้องถ่ายวีดีโอด้วย เมื่อใช้เสร็จต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาเก็บ และทำการชาร์จไฟเตรียมไว้ใช้ในคราวต่อไป รู้ถึงวิธีการทำความสะอาดกล้องถ่ายวีดีโออย่างง่ายๆ เรียนรู้ถึงวิธีการเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบลงในกล่อง การเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสร้างวินัยให้กับเด็กๆ ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆในอนาคตอ้างอิงจาก http://www.videomaker.com/article/3505/

Related posts:

You may also like...