ประชุม สัมนา ถ่ายวีดีโอง่ายๆด้วยตัวเอง

YouTube Preview Image

การถ่ายวีดีโองานประชุม สัมนา แต่งงาน ผมจะมีทีมงาน 2 ท่าน คือ พี่หนุ่มและตัวผม พวกเราจะเดินทางไปถึงงานก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อเตรียมจัดไฟ เครื่องบันทึกเสียง และวางแผนการถ่ายทำ

เมื่อไปถึงหน้างาน พี่หนุ่มจะจัดการเรื่องการจัดไฟหน้า backdrop ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆในส่วนนี้ คือ ปลั๊กไฟอยู่ห่าง ทำให้เราต้องเตรียมปลั๊ก 3 ตาไปเผื่อ

ตัวผมจะทำหน้าที่จัดการเรื่องเสียง โดยจะนำเครื่องบันทึกเสียงไปต่อกับ Mixer ของทางโรงแรม เพื่อบันทึกเสียงไมโครโฟนในงานทั้งหมด ทำให้ได้เสียงที่ชัดเจนไปตัดต่อรวมกับวีดีโอที่ถ่ายมา

การถ่ายวีดีโอ ผมจะใช้กล้องทั้งหมด 3 ตัว กล้องตัวที่ 1 จะตั้งบนขาตั้งกล้อง ทำหน้าที่เก็บภาพบนเวทีแบบมุมกว้างอย่างเดียว กล้องตัวที่ 2 จะตั้งบนขาตั้งกล้องและมีพี่หนุ่มคอยดูแล หน้าที่หลัก คือ – ถ่ายวีดีโอหน้า Backdrop เก็บภาพหมู่ – ถ่ายเก็บหน้าคนพูดบนเวที ถ้าคนไหนพูด ก็จะถ่ายไปที่คนนั้น กล้องตัวที่ 3 ผมจะทำหน้าที่ถ่ายเก็บบรรยากาศในงาน หน้าที่หลัก คือ – ถ่ายวีดีโอสิ่งของตกแต่งในงาน ป้ายต่างๆ – ถ่ายวีดีโอบรรยากาศการลงทะเบียน การเยี่ยมชมบู้ท – ถ่ายวีดีโอแคนดิดเก็บอารมณ์ของผู้คน – ถ่ายวีดีโอคนนั่งฟังการบรรยายประชุม สัมนา ถ่ายวีดีโอง่ายๆด้วยตัวเอง https://xn--l3cdl7ac1a7b0al6ab0nxc.com

การถ่ายวีดีโองานประชุม สัมนา แต่งงาน ผมจะมีทีมงาน 2 ท่าน คือ พี่หนุ่มและตัวผม พวกเราจะเดินทางไปถึงงานก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อเตรียมจัดไฟ เครื่องบันทึกเสียง และวางแผนการถ่ายทำ

เมื่อไปถึงหน้างาน พี่หนุ่มจะจัดการเรื่องการจัดไฟหน้า backdrop ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆในส่วนนี้ คือ ปลั๊กไฟอยู่ห่าง ทำให้เราต้องเตรียมปลั๊ก 3 ตาไปเผื่อ

ตัวผมจะทำหน้าที่จัดการเรื่องเสียง โดยจะนำเครื่องบันทึกเสียงไปต่อกับ Mixer ของทางโรงแรม เพื่อบันทึกเสียงไมโครโฟนในงานทั้งหมด ทำให้ได้เสียงที่ชัดเจนไปตัดต่อรวมกับวีดีโอที่ถ่ายมา

การถ่ายวีดีโอ ผมจะใช้กล้องทั้งหมด 3 ตัว
กล้องตัวที่ 1 จะตั้งบนขาตั้งกล้อง ทำหน้าที่เก็บภาพบนเวทีแบบมุมกว้างอย่างเดียว
กล้องตัวที่ 2 จะตั้งบนขาตั้งกล้องและมีพี่หนุ่มคอยดูแล หน้าที่หลัก คือ
– ถ่ายวีดีโอหน้า Backdrop เก็บภาพหมู่
– ถ่ายเก็บหน้าคนพูดบนเวที ถ้าคนไหนพูด ก็จะถ่ายไปที่คนนั้น
กล้องตัวที่ 3 ผมจะทำหน้าที่ถ่ายเก็บบรรยากาศในงาน หน้าที่หลัก คือ
– ถ่ายวีดีโอสิ่งของตกแต่งในงาน ป้ายต่างๆ
– ถ่ายวีดีโอบรรยากาศการลงทะเบียน การเยี่ยมชมบู้ท
– ถ่ายวีดีโอแคนดิดเก็บอารมณ์ของผู้คน
– ถ่ายวีดีโอคนนั่งฟังการบรรยาย

Related posts:

You may also like...