แนะนำการถ่ายวีดีโอแบบ Slow Motion

การรับถ่ายวีดีโอมีเทคนิคการถ่ายมากมายตามที่ได้เคยเล่าว่าในตอนที่ผ่านมา เช่น การจัดไฟแบบ Three Point Lighting วันนี้ผมขอแนะนำเทคนิคการถ่ายวีดีโออีกอันหนึ่งที่ใช้กันมากในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน เทคนิคนี้จะทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมีความเร็วช้ากว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกับฉากนั้นๆ เราจะมาดูว่าการถ่ายแบบ Slow motion คืออะไร และมีวิธีการถ่ายอย่างไร

การถ่ายวีดีโอแบบ Slow Motion คือ การทำให้การเคลื่อนไหวในภาพเคลื่อนที่ช้ากว่าธรรมชาติ การทำภาพวีดีโอแบบ Slow Motion มีอยู่ 2 วิธี คือ

1. เพิ่ม Frame Rate ของกล้องถ่ายวีดีโอ

วิธีการนี้เหมาะสำหรับกล้องถ่ายวีดีโอที่สามารถปรับค่า Frame Rate ได้ โดยสถานที่ถ่ายทำต้องมีแสงเพียงพอ เพราะว่าจำนวนเฟรมต่อวินาทีมีค่ามาก ทำให้เวลาที่แสงสามารถผ่านเข้ามาในตัวกล้องจะน้อยลง


สมมติเราถ่ายวีดีโอมาที่ 30 fps ถ่ายมาทั้งสิ้น 10 วินาที เพราะฉะนั้นจะมีจำนวนเฟรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด 300 เฟรม เมื่อเรานำคลิปนั้นมาตัดต่อที่ Timeline ที่ตั้งค่าเป็น 24 fps จะทำให้ใน 1 วินาทีจะมีเฟรมที่เกินขึ้นมา 6 เฟรม เฟรมที่เหลือ 6 เฟรมนี้ก็จะเอาไปใช้ในวินาทีถัดไป ทำให้เมื่อเราเอาวีดีโอที่ถ่ายมา 30 fps ลงมาตัดต่อใน Timeline ที่ 24 fps ภาพที่ได้จะเป็นภาพ Slow Motion กับความเป็นจริง โดยคำนวณได้จาก

ความเร็วของภาพที่ได้ = 24/30 * 100% = 80% จากความเป็นจริง

ปกติบ้านเราใช้ระบบ PAL จะมี 25 เฟรมต่อวินาที ดังนั้นพิจารณษจากระบบ PAL

ถ้าต้องการได้วีดีโอแบบ Speed ประมาณ 50% ของวีดีโอจริง

ต้องถ่ายวีดีโอที่ x = (25 * 100)/50 = 50 fps

ถ้าต้องการได้วีดีโอแบบ Speed ประมาณ 10%ของวีดีโอจริง

ต้องถ่ายวีดีโอที่ x = (25 * 100)/10 = 250 fps

 

YouTube Preview Image

ตัวอย่างที่ 300 เฟรมต่อวินาที

 

YouTube Preview Image

ตัวอย่างที่ 600 เฟรมต่อวินาที

 

YouTube Preview Image

ตัวอย่างที่ 5,000 – 10,000 เฟรมต่อวินาที

 

ให้เราเลือก Frame Rate ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะถ่ายและต้องดูที่คุณสมบัติของกล้องถ่ายวีดีโอด้วยว่าสามารถปรับตั้งค่าตามที่ต้องการได้หรือไม่ มีข้อแนะนำสำหรับการถ่ายวีดีโอภายใต้แสงของหลอดฟลูออเรสเซนต์ เนื่องมาจากว่าถ้าเราตั้งค่า Frame Rate ไม่ถูกต้องจะทำให้ภาพในวีดีโอมีการกระพริบของหลอดไฟ เราจึงต้องตั้งค่า Frame Rate ให้ถูกต้อง ในประเทศไทยใช้ไฟที่ความถี่ 50 Hz เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งค่า Frame Rate ให้เป็น 50 fps หรือเป็นค่าทวีคูณของ 50

2. ใช้ Software ช่วย

วิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีกล้องถ่ายวีดีโอที่ไม่สามารถปรับ Frame Rate ได้โดยวิธีนี้จะใช้ Software ช่วยในการทำ Slow Motion ในแต่ละ Software ก็จะมี Algorithm ที่เรียกว่า Frame-Blending ช่วยในการทำภาพ Slow Motion หลักการ คือ ก็อปปีเฟรมเพิ่มขึ้นมาแทนที่ วิธีนี้สามารถทำได้โดยง่ายจาก Software แต่คุณภาพของวีดีโอที่ได้จะไม่ดีเท่ากับวิธีแรก เพราะภาพดูแล้วจะไม่ค่อย smooth และความคมชัดของภาพจะลดน้อยลง

หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการถ่ายวีดีโอแบบ Slow Motion มาแล้ว เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการรับถ่ายวีดีโองานต่างๆได้ โดยจะต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญก่อน แล้วเราจะได้วีดีโอที่ออกมาดูแล้วได้อารมณ์มากขึ้นกับภาพแบบ Slow Motion

Related posts:

You may also like...