วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายหลักๆที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการจัดงานแต่งงานในแต่ละครั้ง มีหลักๆอยู่ 8 ข้อ ดังนี้ครับ

1. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านสถานที่จัดงาน

รายละเอียด คือ ค่าเช่าสถานที่จัดงานแต่งงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพนักงาน ค่า cake ค่าบริการต่างๆ ค่าอาหารว่างในงานหมั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

2. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านการถ่ายรูปและถ่ายวีดีโอ

รายละเอียด คือ ค่าช่างถ่ายภาพ ช่างถ่ายวีดีโอ ทั้งในงาน Pre wedding งานหมั้น และงานเลี้ยงตอนกลางคืน คำนวณจากช่างภาพและช่างถ่ายวีดีโอ 1 คน รวมถึงค่าอัลบัมรูปภาพต่างๆ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็นประมาณ 12% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

3. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านเครื่องแต่งกาย

รายละเอียด คือ ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว สูท รองเท้า เครื่องตกแต่งประดับประดา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายของช่างแต่งหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เราไปจ้างสตูดิโอ ซึ่งจะมีบริการรวมไว้ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็น 8% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

4. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านบันเทิง

รายละเอียด คือ ค่าจ้างของนักดนตรีที่แสดงในงาน อาจจะเป็นคณะดนตรีที่อยู่ในขบวนแห่ของงานหมั้น หรือนักดนตรีที่แสงที่งานเลี้ยงแต่งงานตอนเย็น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็น 8% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

5. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านสิ่งของตกแต่งในงาน
รายละเอียด คือ ค่าจัดซุ้มถ่ายรูปในงานแต่งงาน ค่าดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งงานแต่งงาน ค่าตุ๊กตา และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็น 9% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

6. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านการ์ดเชิญ ของชำร่วย ของรับไหว้
รายละเอียด คือ การ์ดเชิญงานแต่งงาน ของชำร่วย ของรับไหว้ที่มอบให้ผู้ใหญ่ เครื่องเขียนต่างๆที่ใช้ตอนลงทะเบียน ป้ายต่างๆในงานแต่งงาน เช่น ป้ายบนเวที ป้ายติดตามโต๊ะ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็น 8% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

7. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านการเดินทาง
รายละเอียด คือ ค่าน้ำมันในงานหมั้นรับตัวเจ้าสาวที่บ้าน ซึ่งจะมีแขกไปร่วมงานกันหลายคน แต่ละคนก็จะขับรถไปกันเอง หรือค่าน้ำมันในการขับรถไปแจกการ์ดเชิญให้กับญาติผู้ใหญ่ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็น 2% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

8. ค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้านแหวนแต่งงาน
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็น 3% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานแต่งงานครับ

Related posts:

You may also like...