หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro 10

Smile Pro Video ได้รวบรวมบทความในเว็บไซต์ ที่สอนเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอด้วย Sony Vegas Pro 10 และได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาขึ้นมาใหม่ เรียงตามลำดับตั้งแต่พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับไฟล์วีดีโอชนิดต่างๆ การติดตั้งโปรแกรม การใช้งานโปรแกรมในส่วนต่างๆ ไปจนถึงการนำไฟล์ที่ตัดต่อวีดีโอเสร็จแล้วออกมาใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas Pro 10

จุดประสงค์ในการทำหนังสือเล่มนี้ของผม คือ เพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจศึกษาการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas Pro 10 ได้ฝึกฝน เรียนรู้ การใช้งานโปรแกรมไปทีละบทตามหนังสือ ซึ่งบางท่านอาจจะสะดวกกว่าการต้องมานั่งอ่านในเว็บไซต์ทีละบทความ ถ้าเพื่อนๆท่านใดติดตามบทความเป็นประจำอยู่แล้วในเว็บไซต์ ก็อาจไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหนังสือครับ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์โดยตรงเลยครับ เพราะจะมีการอัพเดตบทความต่างๆอย่างสม่ำเสมอครับ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรีครับ ขอให้ฝึกอ่านแล้วลองทำตามไปด้วยครับ จะได้ใช้งานเป็นกันทุกคนครับ ^ ^
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas Pro

สารบัญหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas Pro 10

1. แนะนำสเปคคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการตัดต่อ
– System Requirements ของแต่ละโปรแกรม
– สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในงานตัดต่อ

2. วิธีการนำไฟล์วีดีโอลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (capture) ทั้งแบบกล้องม้วนเทป ฮาร์ดดิสก์
– การติดตั้งการ์ด Firewire สำหรับกล้องวีดีโอชนิดม้วนเทป
– ติดตั้งโปรแกรม sclive เพื่อ capture วีดีโอจากม้วนเทปลงสู่คอมพิวเตอร์
– ขั้นตอนการใช้โปรแกรม sclive
– การ copy ข้อมูลวีดีโอลงเครื่องคอมพิวเตอร์
– แนะนำการใช้งานโปรแกรมเล่นวีดีโอบนคอมพิวเตอร์

3. วิธีการติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas 10
– ติดตั้งอย่างไร ให้สามารถใช้งานได้ตลอด

4. แนะนำส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Sony Vegas 10
– Toolbar – เป็นที่รวบรวมคำสั่งต่างๆของโปรแกรม ทั้งแบบตัวหนังสือและแบบไอคอน
– Docking Area – เก็บรวบรวมส่วประกอบต่างๆ
– Timeline – เอาไว้ใส่วีดีโอ รูปภาพ และเสียง
– Preview – จอมอนิเตอร์ส่วนตัวของเรา เอาไว้ดูการทำงาน
– Mixer – เช็คระดับความดังของเสียงในโปรแกรม

5. เรียนรู้กระบวนท่าที่ 1 การตั้งค่า Project ให้เหมาะกับงาน
– ตั้งค่า Project ให้ตรงกับวีดีโอที่เราถ่ายมา เช่น PAL, High Definition
– หลักการวางตำแหน่งของวัตถุ ให้อยู่ในบริเวณ Safe Area
– การดึงภาพออกจากวีดีโอเพื่อนำไปใช้ และการแก้ปัญหาภาพ Interlace

6. เรียนรู้กระบวนท่าที่ 2 การนำเข้า media ต่างๆ เช่น วีดีโอ ภาพ เสียงเพลง
– ทำความรู้จักกับชนิดของไฟล์ที่สามารถนำมาใช้ตัดต่อในโปรแกรม
– ทำความรู้จักกับไฟล์วีดีโอนามสกุลต่างๆ
– วิธีการ import ไฟล์แบบต่างๆ เช่น วีดีโอ, รูปภาพ, เพลง
– การ import ไฟล์แบบ image sequence
– การเลือก import เฉพาะภาพหรือเสียง
– การตั้งค่า Monitor Preview สำหรับตรวจสอบการตัดต่อ
– การปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการตัดต่อวีดีโอ
– วิธีการนำเข้าไฟล์วีดีโอนามสกุล *.mov เพื่อใช้ในการตัดต่อ
– วิธีการแปลงไฟล์วีดีโอ FLV ให้สามารถนำมาตัดต่อในโปรแกรมได้

7. เรียนรู้กระบวนท่าที่สาม คือ จัดเรียง media ต่างๆบน Timeline
– ทำความรู้จักกับ Track ประเภทต่างๆ
– การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดเรียง Track
– การจัดเรียงไฟล์บน Timeline
– การแยกภาพและเสียงออกจากกันในวีดีโอ
– การเล่นไฟล์ต่างๆบน Timeline
– การตัดไฟล์ ลบไฟล์ รวมไฟล์เป็นกลุ่ม
– การ Mark ตำแหน่งของไฟล์
– การใช้คำสั่ง Trimmer

เรียนรู้กระบวนท่าที่สี่ คือ การตกแต่งวีดีโอ

8. Crop / Pan and Motion
– การ crop ภาพให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
– การทำให้ภาพมีขนาดเต็มจอ
– การทำ Motion Tracking เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับวีดีโอ
– การทำวีดีโอหลายหน้าจอในฉากเดียวกัน (Picture-In-Picture)

9. การใช้ Transition เชื่อมต่อวีดีโอ
– หลักการเลือกใช้ Transition ให้เหมาะสมกับงาน
– การเลือกใช้และปรับแต่ง Transition ต่างๆจากในโปรแกรม
– การทำ Fade in และ Fade out ให้กับวีดีโอ
– การใช้ Footage นำมาทำเป็น Transition ทั้งแบบธรรมดาและแบบ Alpha Channel

10. การใส่ข้อความให้กับวีดีโอ
– เรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นในการใส่ข้อความ
– การใส่ Transition ให้กับตัวหนังสือ
– Text Workshop แสดงตัวหนังสือทีละตัว

11. การใส่ Effect ต่างๆให้กับวีดีโอ
– เรียนรู้ Video Effect ต่างๆที่อยู่โปรแกรม
– เรียนรู้การใช้งาน Magic Bullet ไว้สำหรับย้อมสีวีดีโอ
– เรียนรู้การใช้ งาน Neat Video ไว้สำหรับลด noise ให้กับวีดีโอ
– การทำ Speed, Slow ให้กับวีดีโอ
– การทำ Stop Motion ให้กับวีดีโอ

12. การปรับแต่งเสียงในโปรแกรม
– การปรับความดังของเสียงให้เท่ากันก่อนที่จะเริ่มทำงานด้วยโปรแกรม mp3gain
– การ Fade in และ Fade out เสียง
– การปรับความดัง – ค่อยของเสียงด้วยเส้น volume envelope และวิธีอื่นๆ
– การปรับจังหวะของเสียง (Speed or slow)
– การปรับคีย์ของเสียงให้สูงขึ้นหรือต่ำลง
– การปรับเสียงจาก Mono ให้เป็น Stereo
– การ Pan เสียงออกลำโพงซ้ายหรือขวา
– การกำจัดเสียงรบกวนต่างๆด้วยโปรแกรม audacity
– การใส่ Plugin เพิ่มเติมให้กับเสียง

13. เรียนรู้กระบวนท่าที่ห้า คือ การส่งออกไฟล์ที่ตัดต่อเสร็จแล้ว
– วิธีการ render เบื้องต้น
– การตั้งค่าสำหรับการ render ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
– การใช้โปรแกรม Canopus Procoder 2.0 เพื่อที่จะแปลงไฟล์วีดีโอ ให้สามารถดูกับเครื่องเล่น DVD ได้