ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed) ในการถ่ายวีดีโอ

ในสมัยนี้กล้องถ่ายวีดีโอทั่วๆไปสามารถปรับค่าต่างๆได้ด้วยตนเอง เช่น รูรับแสง (Exposure), อุณหภูมิของแสง (White balance) (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิของแสงได้จาก ทักษะที่ 6 การใช้อุปกรณ์ไฟส่องสว่างช่วยในการถ่ายวีดีโอ), โฟกัส และค่าอื่นๆ ซึ่งทำให้การถ่ายวีดีโอทำได้ตรงกับสถานการณ์ในขณะนั้นมากขึ้น และยังมีอีกค่าหนึ่งที่สำคัญ คือ ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed) ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปไม่ค่อยจะปรับเปลี่ยนค่านี้ซะเท่าไรในการรับถ่ายวีดีโองานทั่วๆไป เช่น งานแต่งงาน เรามาลองดูกันดีว่าการตั้งค่า shutter speed จะมีผลอย่างไรบ้างกับภาพที่ได้รับ

ทำไมเราต้องตั้งค่า shutter speed ในการถ่ายวีดีโอ

มีเหตุผลอยู่ 2-3 ข้อที่เราจำเป็นต้องปรับค่า shutter speed ข้อแรกเป็นข้อสำคัญ คือ เราสามารถควบคุมการทำงานของกล้องถ่ายวีดีโอได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ขณะนั้นมืดเกินไปหรือสว่างเกินไป เช่น การถ่ายย้อนแสง หรือ การถ่ายวัตถุที่มีความแตกต่างของแสงมาก และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ เราต้องการคงค่าของรูรับแสงเอาไว้ เพราะต้องการ Depth of filed ของภาพ เราจึงต้องปรับค่า shutter speed แทน

การควบคุมปริมาณแสงที่เข้ามาในกล้องถ่ายวีดีโอ

หลักการทำงานของกล้องถ่ายวีดีโอ คือ แสงจากวัตถุเข้ามาตกกระทบยังตัวเซ็นเซอร์รับภาพ ทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมา วิธีการควบคุมปริมาณที่เข้ามานั้นมีหลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่างนั่นคือ รูรับแสง จะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้ามา ถ้าเปิดรูรับแสงกว้าง แสงก็จะเข้ามาได้เป็นจำนวนมาก ถ้าเปิดรูรับแสงแคบ แสงก็จะผ่านเข้ามาได้ปริมาณน้อย และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ความเร็วชัตเตอร์  ถ้าเราเปิดชัตเตอร์ไว้นาน แสงก็จะผ่านเข้ามาได้เป็นจำนวนมาก

การเปลี่ยนแปลง shutter speed มีผลต่อการถ่ายวีดีโอในด้าน DoF

เมื่อเราต้องการถ่ายวีดีโอวัตถุโดยให้วัตถุมีความชัดเจนและส่วนอื่นหลุดโฟกัสไป ภาพชนิดนี้เรารียกว่า ภาพชัดตื้น การที่เราจะถ่ายวีดีโอให้ได้ภาพชัดตื้น เราต้องปรับรูรับแสงให้มีความกว้าง ยิ่งรูรับแสงกว้างมากเท่าไร ก็จะทำให้ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่วัตถุ หลุดโฟกัสมากเท่านั้น ถ้าเรากำหนดรูรับแสงให้ยิ่งกว้างมากจะทำให้แสงเข้ามามาก ภาพก็จะ over ให้เราปรับ shutter speed จนกระทั่งภาพที่ได้มีความสว่างพอดี หรือปรับ shutter speed ให้มีค่าสูงๆ (1 / ค่ามากๆ) เพื่อให้แสงเข้ามาน้อยลง

รูรับแสงกว้าง – ชดเชยด้วย shutter speed สูง –  ทำให้ได้ภาพชัดตื้น

บางครั้งเราถ่ายวีดีโอในที่กลางแจ้งและต้องการภาพชัดตื้น เราปรับรูรับแสงกว้าง และพยายามตั้งค่า shutter speed ให้มีค่าสูงๆเพื่อที่จะให้ภาพออกมาดูไม่สว่างเกินไป เราปรับ shutter speed จนมีความเร็วสูงสุดแล้ว ภาพที่ได้ก็ยังสว่างเกินไปอยู่ดี ถ้าในกรณีนี้ให้เราใช้ Neutral density filter ช่วยในการลดแสงที่ผ่านเข้ามาในกล้องถ่ายวีดีโอ


Related posts:

You may also like...